👈 فروشگاه فایل 👉

مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با مزیت رقابتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با مزیت رقابتی

هدف از این تحقیق بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با مزیت رقابتی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

54

حجم

88/740 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

در اين نوشتار ضمن توصيف مفاهيم مديريت استراتژيک به شرح رويکردهاي مختلف آن با تمرکز بر رويکردهاي SWOT و مبتني بر منابع پرداخته و مطالبي در مورد مزيت رقابتي بيان مي گردد.در اين تحقیق مفهوم مديريت استراتژيک و ارتباط آن با مزيت رقابتي مورد بحث قرار خواهد گرفت.

همچنين رويکردهاي مختلف تدوين استراتژي بررسي گردد. اگرچه اکثر رويکردها بنا به زمان و مکان استفاده از مزايا و قابليت هاي مهمي برخوردار مي باشند، اما هريک داراي معايب و محدوديت هايي نيز هستند. در اين پژوهش به دنبال ارائه ي يک مدل کاراي تدوين استراتژي هستيم که در مقايسه با رويکردهاي مذکور (به ويژه تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع) داراي مزاياي بيشتر و محدوديت-هاي کمتري باشد.

فهرست مطالب

1-1    مقدمه    2

1-2    مديريت استراتژيک    4

1-3    رويکردهاي تدوين استراتژي    7

1-3-1    تئوري سازمان صنعتي    10

1-3-2    رويکرد مبتني بر سناريو    11

1-3-3    نگرش جبرگرايي محيطي    12

1-3-4    نگرش اعمال قدرت    12

1-3-5    نظريه اقتصادي چامبرلين    13

1-3-6    نظريه اقتضايي    13

1-3-7    رويکرد تدوين استراتژي مبتني بر ذينفعان    14

1-3-8    تجزيه و تحليل SWOT    15

1-3-9    رويکرد مبتني بر منابع    23

1-4    مزيتهاي رقابتي    35

1-4-1    مزيت رقابتي پايدار    38

1-4-2    چارچوب VRIO    44

1-4-3    تعيين وضعيت رقابتي منابع توسط چارچوب VRIO    47

1-5    جمعبندي    49

 مراجع    50

👇محصولات تصادفی👇

فصل دوم پایان نامه و پیشینه پژوهش هویت فرهنگی نماز و نیایش در اندیشه شاعران معاصر ادبیات و مبانی نظری تغییرپذیری بازده سهام پاورپوینت فرجام خواهی چیست اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر