👈 فروشگاه فایل 👉

پروپوزال عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان و اولویت بندی آنها

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروپوزال عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان و اولویت بندی آنها

هدف از این پروپوزال عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان و اولویت بندی آنها از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

33

حجم

100/276 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این پروپوزال بررسی عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان و اولویت بندی آنها می باشد.این بررسی از نوع تحقیق توصیفی پیمایشی است، که در آن به تعیین نگرش مدیران و کارکنان نسبت به وجود مهارت های لازم در هر یک از عوامل مدیریتی پرداخته شده است.

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران به تعداد 6979 نفرمی باشد.برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. با توجه به نسبت 47/15 درصدی مدیران به کل جامعه(شامل 6979 نفر) ، از تعداد 364 نفر شامل 57 نفر مدیر و نسبت52/84 درصد غیر مدیران (کارکنان) 307 نفر غیر مدیر به عنوان نمونه انتخاب شدند. 

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه    2    

بیان مسئله    5

چارچوب نظری تحقیق    6

اهمیت موضوع تحقیق    7

هدفهای تحقیق    8

سوالات پژوهش    8

تعاریف مفاهیم     9

تعاریف نظری     9

تعاریف عملیاتی    9

روش تحقیق    

جامعه آماری    

روش نمونه گیری    

توصیف ابزار گردآوری داده ها    

اعتبار وروائی    

طرح پژوهش و روش تحلیل داده ها    

منابع   

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ​​​​​​​انواع هویت 55 صفحه پاورپوینت اختلالات خلقی مقاله رشته مهندسی نرم افزار با عنوان داده کاوه پایان نامه با عنوان تعاونی ها تحقیق در مورد مديريت بيمه