👈 فروشگاه فایل 👉

دیدگاه ها و نظریه های مختلف اضطراب و بررسی انواع آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

دیدگاه ها و نظریه های مختلف اضطراب و بررسی انواع آن

هدف از این پایان نامه دیدگاه ها و نظریه های مختلف اضطراب و بررسی انواع آن می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

58

حجم

272/994 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه دیدگاه ها و نظریه های مختلف اضطراب و بررسی انواع آن می باشد.

روتر : اضطراب منعکس کننده تفاوت و اختلاف بین نیازهای مبرم و قوی فرد با انتظارات ساده او که با هم برخورد می کنند، است (راس،به نقل از جمالنصر،1373، ص31). 

دکتر ویلسون  می گوید: جمله اضطراب چیزی بیش از واکنش جنگ و ستیز در برخورد با یک عصبانیت ناگهانی نیست (قراچه داغی، 1371، ص16). 

کارن هورنالی : معتقد است که اضطراب احساس تنهایی و درماندگی کردن در دنیای خصومت آمیز است.

اضطراب بنیادی:

این اضطراب ارثی نیست بلکه حاصل فرهنگ و پرورش ماست. اضطراب بنیادی احساس درمانده بودن در دنیای خصمانه است احساس درماندگی می تواند شرط اصلی برای مشکلات شخصیت بعدی باشد. از این اضطراب سائق بنیادی برای ایمنی پدید می آید. ایمن بودن به معنی آزاد بودن از اضطراب است. نیاز به امنیت نیروی برانگیزنده می شود. اغلب وقتی که کودک برای امنیت تلاش می کند و طرد می شود، اضطراب بیشتری به وجود می آید و دور باطل شکل می گیرد. هرچه کودک سخت تر تلاش کند اضطراب بیشتری ایجاد می شود. هنگامی که امنیت بیشتر بدست نمی آید اضطراب بیشتری تولید می شود و این دور باطل بارها تکرار می شود

او می گوید:

«بسیاری از مشکلات شخص ما در اجتماعات صنعتی امروز، نتیجه رقابت های ناخواسته ای است که ریشه فرهنگی دارد. این رقابت ها موجب ایجاد عصبانیت و خشم در ما نسبت به رقبا می شود و این امر اضطراب و ترس ما را نسبت به خطر انتقام و حمله از جانب آن ها افزایش می دهد.»

یکی دیگر از دیدگاه های هورنای تفاوت گذاری  بین اضطراب طبیعی که عبارتست از ترس و عوامل شخص مثل مرگ و تصادف و اضطراب نورتیک یا آن چیزی که وی اضطراب اساسی می خواند. اضطراب اساسی ترس است که در اوان زندگی در کودک نسبت به دنیایی که او خطرناک تصور می کند ایجاد می شود و منجر به بروز مکانیسم های دفاعی می گردد. یکی از وظایف درمانی درمانگر این است که به مراجع خود کمک کند که وی ماهیت این اضطراب اساسی را بهتر بشناسد و به او یاری دهد تا روش های مناسب تری در برخورد با آن ها بیاد. یکی دیگر از مفاهیم ارائه شده توسط هورنای که می تواند مورد استفاده درمان گر قرار گیرد، عناد اساسی است (اساس این مفهوم، عناد نوروتیک غالباً ریشه در احساس عناد سرکوب شده دارد که به دیگران فرافکنی می شود. ادراک ما از دنیا به عنوان مکانی خطرناک اضطراب را در ما ایجاد می کند و در ما ایجاد می کند و در نتیجه احساس عناد و خشم در ما تقویت می شود و چرخش این روند به صورت دایره ای باطل و چرخشی تسلسلی در می آید (آزاد،1372،ص80).

فهرست مطالب 

2-1 مقدمه    9

2-2-1 تاریخچه اضطراب    12

2-2-2 تاریخچه افسردگی    15

2-2-3 تعاریف و نظریههای اضطراب    19

2-2-4 تعاریف و نظریههای افسردگی    28

2-2-4-1 افسردگی از دیدگاه روان پویایی:    32

2-2-4-2 افسردگی از دیدگاه رفتارگرایان:    32

2-2-4-3 افسردگی از دیدگاه شناختی:    33

2-2-4-4 افسردگی از دیدگاه اجتماعی:    33

2-2-5 انواع اضطراب    35

2-2-5-1 اضطراب موقعیتی:    36

2-2-5-2 اضطراب خصیصهای:    36

2-2-6 انواع افسردگی    36

2-2-6-1 افسردگی در نوجوانی    36

2-2-6-2 افسردگی پنهان    37

2-2-6-3 افسردگی اتکائی    37

2-2-6-4 افسردگی رجعتی    37

2-2-6-5 افسردگی پس از زایمان    38

2-2-6-6 افسردگی نوروتیک    38

2-2-6-7 افسردگی عضوی    38

2-2-6-8 افسردگی علاقی    39

2-2-6-9 افسردگی ناشی از موفقیت    39

2-2-6-10 افسردگی ناشی از مصرف دارو    39

2-2-6-11 افسردگی در نتیجه پیری    39

2-2-6-12 افسرگی فصلی    40

2-2-6-13 افسردگی در دانشجویان    40

2-2-6-14 افسردگی در زنان    41

2-2-7 درمان افسردگی براساس نظریه یادگیری    44

2-2-8 انواع درمانهای افسردگی    45

2-2-8-1 شناخت درمانی:    45

2-2-8-2 رفتار درمانی:    46

2-2-8-3 درمان بین فردی    46

2-2-8-4 رواندرمانی تحلیلگرا    46

2-2-8-5 رواندرمانی حمایتی    46

2-2-8-6 گروه درمانی    46

2-2-8-7 رواندرمانی خانواده    47

2-2-9 تعریف کودکان استثنایی    47

2-2-9-1 تعریف آموزش و پرورش استثنایی    49

2-2-10  علل افسردگی معلمان زن :    50

2-2-10-1 معلمی سختترین شغل دنیا (مقدمهای بر استرس معلمان زن)    51

2-2-10-2 نظم دانشآموزان فضا را مناسبتر میکند    52

2-2-10-3 هنر معلم فقط در آموزش نیست    54

2-2-10-4 معلمان زن با استرسهای گوناگونی مواجه هستند    54

2-2-10-5 کنترل کلاس    55

2-2-10-6 برقراری ارتباط با دانشآموزان    56

2-2-11 استرس معلمان زن    60

2-2-11-1 نشانهها و علائم استرس در معلمان زن    61

2-2-11-2 منابع استرس معلمان زن    62

2-2-11-3 ویژگیهای شخصیتی و استرس    62

2-2-11-3 -1 مدیریت زمان    63

2-2-11-3-2 خودپیجویی    63

2-2-11-3-3 خودآرامبخشی    64

2-2-11-3-4 مثبت اندیشی    64

2-2-11-3-5 گشودگی    65

2-2-11-3-6 افزایش تواناییها و مهارتها    65

2-2-11-4 آثار تخریبی استرس شدید در تدریس    67

2-2-12 منابع شایع استرس    68

2-2-13 رابطه رضایت شغلی با استرس    69

2-2-13-1 مهار استرس با استفاده از رژیم غذایی    70

2-2-13-2 تأثیر خنده بر کاهش استرس    71

2-2-13-3 برخورد عملی با استرس    72

2-2-14  عصبانیت و راههای پیشگیری از آن    73

2-2-14-1 عصبانیت و راهحل آن    75

2-2-15  اضطراب عامل مرگ بیماران قلبی است    78

2-2-16 شخصیت تیپ آ    79

شخصیت نوروتیک    81

مدرسه سالم    83

2-2-17 افزایش روحیه کارکنان    88

2-3 پیشینههای پژوهش    88

2-3-1 پیشینه داخلی    89

2-3-2 پیشینه خارجی    92

2-4 جمعبندی و چهارچوب نظری تحقیق    93

منابع و مأخذ    95

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه پژوهش استقرار مدیریت دانش 64 صفحه پروپوزال بررسی سیستم بهای تمام شده و روش ABC در بیمارستان تاثیر فناوری بر ساختار سازمانی شرکتها نمونه سوالات آیین دادرسی کیفری ۱ پیام نور پاورپوینت بتن ریزی چیست ؟ و نکات مهم عملیات بتن ریزی