👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه درونی سازی لاغری استیک و گراس با نمره گذاری، روایی و پایایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه درونی سازی لاغری استیک و گراس با نمره گذاری، روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه درونی سازی لاغری استیک و گراس با نمره گذاری، روایی و پایایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات

2

حجم

14/933 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

تفسیر پرسشنامه مقیاس درونی سازی لاغری

درونی سازی لاغری ایده آل به وسیله مقیاس تجدید نظر شده کلیشه سازی بدن ایده آل (استیک و گراس، 1998) ارزیابی می گردد. در این مقیاس از شرکت کنندگان درخواست می گردد تا میزان توافقشان را با عباراتی متمرکز بر آن چه زنان جذاب به آن شبیه هستند نشان دهند (به عنوان مثال، زنان لاغرتر جذاب تر هستند) که یک شکل درجه بندی پاسخ های 5 نقطه ای از قویا مخالفم=1 تا قویا موافقم=5 استفاده می گردد، آیتم ها برای تحلیل نهایی جمع بندی شده و نمره ها از 8 تا 40 درجه بندی می گردد(استیک و آگراس، 1998) . هم چنین به دلیل عدم استفاده قبلی از این پرسش نامه در ایران پایایی و روایی این مقیاس در این تحقیق محاسبه گردید 

روایی مقیاس درونی سازی لاغری

جدول 3-9: روایی مقیاس درونی سازی لاغری

پرسشنامه    مقدار KMO    آزمون بارتلت

        مقدار کای دو    درجه آزادی     سطح معناداری

درون سازی لاغری    77/0    44/430    15    0

    بر اساس جدول 3-5 مقدار آزمونKMO  درون سازی لاغری77/0به دست آمده، که بیا نگر کفایت اندازه نمونه می باشد. همچنین فرض صفر آزمون  بارتلت نیز رد شده است که نشان می دهد سوالات با یکدیگر همبستگی دارند.

پایایی مقیاس درون سازی لاغری

جدول 3-10: پایایی مقیاس درونی سازی لاغری

پرسشنامه    تعداد سوالات    آلفای کرونباخ

درون سازی لاغری    6    76/0

      بر اساس جدول 3-1 میزان آلفای کرونباخ مقیاس درونی سازی لاغری 76/0به دست آمده، می‌توان گفت سوالات این پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار هستند. به عبارت دیگر سوالات این پرسشنامه همبستگی زیادی با یکدیگر دارند.

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نمایش خلاق کودکان 72 صفحه مقايسه سلامت روان بچه های دختر با مادران شاغل و غيرشاغل پرسشنامه بررسی رابطه ریسک زنجیره تامین و اعضای زنجیره تامین پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری حسابداری مالی اسکات ترجمه پارسائیان با موضوع اهمیت رویه های حسابداری و تئوری اثباتی حسابداری پاورپوینت تحلیل کتابخانه اسپانا مدلین کلمبیا